Πρόγραμμα ERASMUS+: Σύναψη Διμερών Συμφωνιών για τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2021

Πρόγραμμα ERASMUS+: Σύναψη Διμερών Συμφωνιών για τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2021

 

Λόγω διοικητικών δυσχερειών σε κάποια από τα Τμήματα,  η  προθεσμία υπογραφής νέων Διμερών Συμφωνιών ERASMUS+ μετατίθεται  έως την 30η Νοεμβρίου 2015.

Επισημαίνεται ότι δε θα δοθεί άλλη παράταση.