Κινητικότητα προσωπικού για επιμόρφωση ICM

Το πρόγραμμα Διεθνούς Κινητικότητας του Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα στα μέλη ΔΕΠ και στο λοιπό προσωπικό να μετακινηθούν σε Ίδρυμα της Χώρας-Εταίρου, με σκοπό την επιμόρφωση εφόσον προβλέπεται από τις ισχύουσες Διαπανεπιστημιακές Συμφωνίες που έχουν υποβάλει τα μέλη ΔΕΠ.

Η συνολική διάρκεια της περιόδου κινητικότητας δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 2 μήνες και η ελάχιστη διάρκεια να είναι 5 ημέρες ανά δραστηριότητα κινητικότητας.

Ο αριθμός των ημερών δραστηριότητας περιλαμβάνει τις ημέρες επιμόρφωσης και δύο ημέρες μετακίνησης, ανεξάρτητα από την πραγματική διάρκεια του ταξιδιού. Διευκρινίζεται ότι οι μετακινήσεις πρέπει να γίνουν σε ημέρα διαφορετική των ημερών της επιμόρφωσης που πραγματοποιείται στο εξωτερικό.

Τα μέλη του προσωπικού που μετακινούνται προς τις χώρες Εταίρους επιχορηγούνται για ατομικές δαπάνες με 180 €/ημέρα μέχρι και την 14η ημέρα της δραστηριότητας.  Για μετακινήσεις διάρκειας από 15 έως και 60 ημερών, η επιχορήγηση ανέρχεται σε 126 €/ημέρα.

Επίσης λαμβάνουν αποζημίωση για δαπάνες ταξιδιού οι οποίες υπολογίζονται με βάση την χιλιομετρική απόσταση με την βοήθεια του διαδικτυακού (OnLine) εργαλείου υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης που διατίθεται στο δικτυακό τόπο της Ε.Ε. στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 Διανυόμενες αποστάσεις Ποσό
Μεταξύ 100 και 499 χιλιομέτρων 180 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 500 και 1999 χιλιομέτρων 275 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 2.000 και 2.999 χιλιομέτρων 360 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 3.000 και 3.999 χιλιομέτρων 530 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 4.000 και 7.999 χιλιομέτρων 820 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Ίσες ή μεγαλύτερες των 8.000 χιλιομέτρων 1.500 ευρώ ανά συμμετέχοντα

 Το τελικό ποσό της επιχορήγησης του διδάσκοντα προκύπτει προσθέτοντας το ποσό των ατομικών δαπανών και το ποσό των δαπανών ταξιδιού και χορηγείται σε δύο δόσεις.

 Τα μέλη του προσωπικού που μετακινούνται προς τις χώρες Εταίρους ενδέχεται να πρέπει να λάβουν θεώρηση (visa) για την μετακίνησή τους στο εξωτερικό. Αποτελεί ευθύνη των δικαιούχων να μεριμνήσουν εγκαίρως για  τις απαιτούμενες διαδικασίες.  Όλες οι πληροφορίες που αφορούν στις θεωρήσεις για τους Έλληνες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών http://www.mfa.gr/theoriseis-eisodou-visas/theoriseis-gia-ellines-pou-taxidevoun-sto-exoteriko/

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+/ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ