Κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού με ειδικές ανάγκες ICM

Το πρόγραμμα  Erasmus+ ενθαρρύνει η συμμετοχή φοιτητών και προσωπικού με ειδικές ανάγκες.  Τα άτομα με ειδικές ανάγκες μπορούν να αιτηθούν επιπρόσθετης χρηματοδότησης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε εδώ.