Σύναψη διμερών συμφωνιών

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ είναι δυνατόν να συναφθούν Διμερείς Συμφωνίες ακαδημαϊκής συνεργασίας με ξένα πανεπιστήμια οι οποίες αφορούν την κινητικότητα φοιτητών και μελών Δ.Ε.Π.

Οι χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα είναι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Λιχτενστάιν, Ισλανδία, Νορβηγία), η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, η Τουρκία, η Σερβία καθώς επίσης και οι Υπερπόντιες χώρες και εδάφη.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη Διμερούς Συμφωνίας είναι να έχει απονεμηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ίδρυμα – εταίρο ο νέος Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ο έλεγχος του σημείου αυτού μπορεί να γίνει εδώ 

Οι Διμερείς Συμφωνίες ρυθμίζουν τον αριθμό των φοιτητών και των μελών ΔΕΠ που μπορούν να μετακινηθούν μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων, ορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις σε γλωσσική επάρκεια και παρέχουν πληροφορίες για διαδικαστικά θέματα.

IMG_1942

Ο κατάλογος με τις συναφθείσες έως σήμερα Συμφωνίες του Γ.Π.Α. είναι αναρτημένος στον ιστότοπο http://www.european.aua.gr/?page_id=520  του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Το Γ.Π.Α. συνάπτει Διμερείς Συμφωνίες σε επίπεδο Τμήματος και όχι Πανεπιστημίου. Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. που ενδιαφέρεται να συνάψει νέα διμερή συμφωνία με Α.Ε.Ι. των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα θα πρέπει:

  1. Να εξακριβώσει εάν το πρόγραμμα σπουδών του συνεργαζόμενου ιδρύματος είναι συμβατό με το πρόγραμμα σπουδών του οικείου Τμήματος ώστε να είναι δυνατή η αντιστοίχιση μαθημάτων.
  2. Να συμφωνήσει με τους εταίρους τους όρους της συνεργασίας (αριθμό μετακινούμενων, διάστημα μετακίνησης, γνωστικό αντικείμενο κλπ). Ο κατάλογος με τους κωδικούς γνωστικών αντικειμένων (Fields of Education and Training, ISCED-F 2013) είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής http://ec.europa.eu/education/tools/ isced-f_en.htm. Επισυνάπτεται προς διευκόλυνση ο σχετικός πίνακας.
  3. Να επικοινωνήσει με τους δυνητικούς εταίρους  προκειμένου να διερευνήσει την επιθυμία και των δύο πλευρών να δεχθούν την ανταλλαγή ενός αριθμού φοιτητών ή/και μελών ΔΕΠ
  4. Να συμπληρώσει κατάλληλα αίτηση συνεργασίας και να την υποβάλει (υπογεγραμμένη και από τον Τμηματικό Υπεύθυνο ERASMUS+) προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματός του ή του Συμβουλίου Ένταξης εφόσον ανήκει σε περιφερειακό Τμήμα του Γ.Π.Α.
  5. Να μεριμνήσει για τη συμπλήρωση στην αίτηση της ημερομηνίας συνεδρίασης της Γ.Σ.  με την οποία εγκρίθηκε από το Τμήμα ή από το Συμβούλιο Ένταξης (απαιτείται και σφραγίδα της  Γραμματείας του Τμήματος ή του Συμβουλίου Ένταξης) και να την προσκομίσει στο  Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων το οποίο είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωσή της.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *