Ευρωπαϊκή πρόσκληση Erasmus+ (Ακαδημαϊκό έτος 2016-17)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για το Πρόγραμμα Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.

Συμπληρωματική Ανακοίνωση για τον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης για το 2016.

Διορθωτικό στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2016! Προσοχή: Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στη Βασική Δράση 2: «Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης» είναι 31 Μαρτίου 2016!

Ο οδηγός διαχείρισης του Προγράμματος είναι αναρτημένος στον ιστότοπο http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf.