Πρόγραμμα Erasmus+ για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό κατά το εαρινό εξάμηνο (Ακαδ. Έτ. 2016-2017)

Πρόγραμμα ERASMUS+ για Πρακτική Άσκηση στο Εξωτερικό κατά το εαρινό εξάμηνο (Ακαδημαϊκό Έτος 2016-17)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 17 Οκτωβρίου 2016