Λειτουργία Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Στις 28.11.2016, καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τις προκηρύξεις:

  • ERASMUS+/Μέλη ΔΕΠ για διδασκαλία και
  • ERASMUS+/Μέλη προσωπικού για επιμόρφωση

 το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων θα παραμείνει εκτάκτως κλειστό μετά τις 12 το μεσημέρι.

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο του ΓΠΑ έως το τέλος του ωραρίου.