Πρόγραμμα Erasmus+: Επιχορήγηση Φοιτητών για Placement στο εξωτερικό (Ακαδημαϊκό Έτος 2016 – 2017) – Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων

Αποτελέσματα ανακοίνωσης Α.Π. 6503/05.09.2016