Ενημερωτική συνάντηση φοιτητών ERASMUS+

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 16.12.2016 και ώρα 10-12 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων θα γίνει ενημερωτική συνάντηση για τους επιτυχόντες του Προγράμματος ERASMUS+ που πρόκειται να μετακινηθούν στο εξωτερικό κατά το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2016-17 για σπουδές και για πρακτική άσκηση (μέσω του ΓΠΑ ή μέσω του ΤΕΙ Αθήνας).  Στην ενημέρωση θα συμμετέχουν και μέλη του Συλλόγου ESN-AUA. Η παρουσία όλων σας είναι υποχρεωτική.

Οι επιλαχόντες των δύο προκηρύξεων μπορούν να παραβρίσκονται εφόσον το επιθυμούν για τυχόν διευκρινίσεις.