Δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές

Το Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου θα προσφέρει δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές στο πλαίσιο του Προγράμματος  Erasmus+.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται εδώ.