Το Ερωτηματολόγιο του 2017 είναι online!

Είστε φοιτητές που δεν έχετε συμμετάσχει σε κάποιο πρόγραμμα διεθνούς κινητικότητας ακόμη (Erasmus);

Το Δίκτυο Φοιτητών Εράσμους – Erasmus Student Network παρουσιάζει την  ESNsurvey 2017,  που φέτος έχει ως στόχο να χαρτογραφήσει τις προκλήσεις και τις προϋποθέσεις της κινητικότητας για τα άτομα με αναπηρία σε όλη την Ευρώπη.

Πείτε την άποψη σας και βοηθήστε να γίνουν τα προγράμματα διεθνούς κινητικότητας πιο προσβάσιμα! Μπορείτε να βρείτε την έρευνα στο ακόλουθο υπερσύνδεσμο: ESNsurvey 2017

Θα πάρει μόνο 25 λεπτά για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου! Χρειάζεται η βοήθειά σας για να βελτιωθεί η προσβασιμότητα της κινητικότητας σε όλη την Ευρώπη!