Αποτελέσματα IAESTE (Ακαδ. έτος 2016-17, Αυστρία, Τουρκία)

Αποτελέσματα IAESTE Ακαδημαϊκού Έτους 2016-17- Θέσεις στην Αυστρία και Τουρκία