Διαλέξεις Dr.José Bento Sterman Ferraz

Την ερχόμενη εβδομάδα (23-27/10/2017) επισκέπτεται το πανεπιστήμιό μας ο καθηγητής José Bento Sterman Ferraz από το Τμήμα Animal Science and Food Engineering του University of State of Sao Paulo της Βραζιλίας  στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Διεθνής κινητικότητα.

Ο Καθ. Ferraz είναι έμπειρος ερευνητής στον τομέα της γενετικής βελτίωσης ζώων και ειδικότερα στο αντικείμενο της γενετικής αξιολόγησης βοειδών και προβάτων και στην χρήση γενετικών δεικτών σε προγράμματα επιλεκτικής αναπαραγωγής.

(https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7005535054, https://www.researchgate.net/profile/Jose_Ferraz2)

Ο Καθ. Ferraz θα παρουσιάσει το Πανεπιστήμιο του Sao Paolo και τις δραστηριότητες του Research Center of Animal Breeding, Biotechnology and Transgenesis την Τετάρτη 25/10/2017 9:30-11:30. Επίσης θα κάνει διάλεξη με θέμα την Ζωική Παραγωγή στην Νότιο Αμερική την Πέμπτη 26/10/2017, 11:15-12:00. Και οι δυο διαλέξεις θα γίνουν στην Αίθουσα Β’ του 3ου ορόφου κτιρίου Δημακόπουλου.