Αποτελέσματα Ανακοίνωσης «Πρόγραμμα Erasmus+: Επιχορήγηση Φοιτητών για Σπουδές στο εξωτερικό κατά το εαρινό εξάμηνο (Ακαδημαϊκό Έτος 2017 –18)

Αποτελέσματα της ανακοίνωσης με Α.Π. 5992/19.07.2017.