Αποτελέσματα Ανακοίνωσης «Πρόγραμμα Erasmus+: Επιχορήγηση Φοιτητών για Πρακτική Εξάσκηση στο εξωτερικό (Ακαδημαϊκό Έτος 2017 –18)

Αποτελέσματα της ανακοίνωσης με Α.Π. 5995/19.07.2017.