Πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές στο εξωτερικό κατά το χειμερινό εξάμηνο (Ακαδ. Έτ. 2018-2019)

Πρόγραμμα ERASMUS+ για Σπουδές στο Εξωτερικό κατά το χειμερινό εξάμηνο (Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018 και ώρα 16.00