Θέση Πρακτικής Εξάσκησης μέσω IAESTE στην Ελβετία-Τμήμα Βιοτεχνολογίας

Περιγραφή θέσης Ελβετίας

Αίτηση

Αλγόριθμος Κατάταξης

Υποβολή αιτήσεων στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΓΠΑ έως την Τρίτη 17 Απριλίου 2018, 15:00 μ.μ.