Πρόγραμμα Erasmus+: Επιχορήγηση φοιτητών για σπουδές στο εξωτερικό κατά το εαρινό εξάμηνο (Ακαδ. Έτος 2018-2019)

Πρόγραμμα ERASMUS+: Επιχορήγηση φοιτητών για Σπουδές στο εξωτερικό κατά το εαρινό εξάμηνο (Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Οκτωβρίου 2018