Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+: Σύναψη Διμερών Συμφωνιών για τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2021 – Παράταση

Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20 Δεκεμβρίου 2018