Πρόγραμμα ERASMUS+: Επιχορήγηση φοιτητών για Πρακτική Εξάσκηση στο εξωτερικό κατά το εαρινό εξάμηνο (Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19)-Δεύτερη Ανακοίνωση

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 17  Ιανουαρίου 2019