Θέση Πρακτικής Εξάσκησης μέσω IAESTE στην Ελβετία

IAESTE ΕΛΒΕΤΙΑΣ – Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου

Αίτηση

Αλγόριθμος Κατάταξης

Υποβολή αιτήσεων στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΓΠΑ έως την  Παρασκευή 1η Φεβρουαρίου 2019, 15:00 μ.μ.