Θέση Πρακτικής Εξάσκησης μέσω IAESTE

IAESTE ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ – Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου

Αίτηση

Αλγόριθμος Κατάταξης

Υποβολή αιτήσεων στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΓΠΑ έως την  Πέμπτη 7  Μαρτίου 2019, 15:00 μ.μ.