Αποτελέσματα IAESTE ΒΕΛΓΙΟΥ, ΠΟΛΩΝΙΑΣ, ΕΚΟΥΑΔΟΡ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΙΑΣ

Αποτελέσματα IAESTE ΒΕΛΓΙΟΥ, ΠΟΛΩΝΙΑΣ, ΕΚΟΥΑΔΟΡ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΙΑΣ