Θέση Πρακτικής Εξάσκησης μέσω IAESTE

 IAESTE Βελγίου– Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Αίτηση

Αλγόριθμος Κατάταξης

Υποβολή αιτήσεων στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΓΠΑ έως την  Τετάρτη 13  Μαρτίου 2019, 15:00 μ.μ.