Πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές στο εξωτερικό κατά το χειμερινό εξάμηνο (Ακαδ. Έτ. 2019-2020)

Πρόγραμμα ERASMUS+ για Σπουδές στο Εξωτερικό κατά το χειμερινό εξάμηνο

(Ακαδημαϊκό Έτος 201920)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 10 Απριλίου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ.