Αποτελέσματα ανακοίνωσης με ΑΠ 2622/13.03.2019 «Πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές στο εξωτερικό κατά το χειμερινό εξάμηνο (Ακαδ. Έτ. 2019-2020)»