Μη αξιόπιστος φορέας για πρακτική άσκηση

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έπειτα από καταγγελίες φοιτητών άλλων πανεπιστημίων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Erasmus εκπονώντας την πρακτική τους άσκηση στον ιταλικό φορέα Futuro Digitale ( http://www.futurodigitale.org/en/ ) στο παράρτημα της Terranova Da Sibari, ο φορέας αυτός είναι μη αξιόπιστος. Οι φοιτητές υποχρεώθηκαν να πραγματοποιήσουν καθήκοντα τα οποία δεν είχαν καταγραφεί στο learning agreement και πιθανόν έκνομα.

Όπως θα δείτε στο παρακάτω link: https://erasmusintern.org/traineeships?search_api_views_fulltext=futuro+digitale&field_traineeship_full_location_field_traineeship_location_count=All  το συγκεκριμένο παράρτημα προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω της ιστοσελίδας erasmusintern.org.