Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η πρόσκληση αφορά το πρόγραμμα εκπαιδευτικών ξεναγήσεων μαθητών στο Γ.Π.Α. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 και είναι διαθέσιμη εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 04.10.2019