Πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές στο εξωτερικό κατά το εαρινό εξάμηνο (Ακαδ. Έτος 2020-2021)

Πρόγραμμα ERASMUS+ για Σπουδές στο Εξωτερικό κατά το εαρινό εξάμηνο (Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 και  ώρα 15:00 μ.μ.