Νέα διαδικτυακή ενημέρωση φοιτητών για το Πρόγραμμα ERASMUS+

Μετά το αυξημένο ενδιαφέρον των φοιτητών για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+, το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και ο Σύλλογος ESN  του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνουν νέα διαδικτυακή ενημέρωση.

Η ενημέρωση  αφορά τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες όλων των Τμημάτων και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

από 12:00– 13:30  μ.μ. για κινητικότητα με σκοπό τις σπουδές σε συνεργαζόμενα ΑΕΙ του εξωτερικού (αφορά την ανακοίνωση που είναι αναρτημένη στο http://www.european.aua.gr/?p=3657)

από 13:30-15.00 μ.μ. για κινητικότητα με σκοπό την πρακτική εξάσκηση σε φορείς του εξωτερικού (αφορά την ανακοίνωση που είναι αναρτημένη στο http://www.european.aua.gr/?p=3653)

Δηλώσεις συμμετοχής έως τις  13/10/2020 και ώρα 21:00 μ.μ. στο google form https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUZL9klHnNp2Qp1i3m6v2ipvEsWI0oJZpH3Z9s2ZcdE7xSAA/viewform

Στους ενδιαφερόμενους θα σταλεί στη συνέχεια ο κωδικός σύνδεσης με την πλατφόρμα Microsoft Teams. Παρακαλούμε να δηλώσετε τον προσωπικό σας  λογαριασμό stud……..@aua.gr.