Το Πρόγραμμα Εrasmus+ μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε.

Η νεότερη ενημέρωση αναφορικά με το Πρόγραμμα Εrasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύστερα από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. είναι αναρτημένη εδώ