Πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές στο εξωτερικό κατά το χειμερινό εξάμηνο (Ακαδ. Έτ. 2021-2022)

Πρόγραμμα ERASMUS+ για Σπουδές στο Εξωτερικό κατά το χειμερινό εξάμηνο

(Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 21 Απριλίου 2021 και  ώρα 15:00 μ.μ.