Ευρωπαϊκή πρόσκληση Erasmus+ 2022

Ευρωπαϊκή πρόσκληση Erasmus+ 2022

Η Ευρωπαϊκή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το 2022 είναι διαθέσιμη εδώ.

Συμπληρωματικά της Ευρωπαϊκής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων δημοσιεύθηκε η Ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας/ΙΚΥ για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα ERASMUS+ στο χώρο της Ανώτατης εκπαίδευσης 2022 και είναι διαθέσιμη εδώ.

Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για τις κεντρικές και για τις αποκεντρωμένες δράσεις, καθώς και όλες οι πληροφορίες και η περιγραφή των δράσεων και των σκοπών τους, είναι διαθέσιμες στην προαναφερθείσα συμπληρωματική ανακοίνωση της Εθνικής μονάδας/ΙΚΥ και στα αντίστοιχα κεφάλαια του Οδηγού Διαχείρισης του Προγράμματος.

Ο Οδηγός Διαχείρισης του Προγράμματος είναι διαθέσιμος στην ελληνική γλώσσα και στην αγγλική γλώσσα.