Πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές στο εξωτερικό κατά το χειμερινό εξάμηνο (Ακαδ. Έτ. 2022-2023)

Πρόγραμμα ERASMUS+ για Σπουδές στο Εξωτερικό κατά το χειμερινό εξάμηνο

(Ακαδημαϊκό Έτος 2022-23)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 9 Μαΐου 2022 και ώρα 15:00 μ.μ.