Πρακτική Εξάσκηση μέσω IAESTE

Ανακοίνωση

Αίτηση

Αλγόριθμος Κατάταξης

 

Υποβολή αιτήσεων στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΓΠΑ έως την Πέμπτη 2 Μαρτίου  2023 και ώρα 15:00 μ.μ.

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως και τη Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023 και ώρα 15:00 μ.μ.