Πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές στο εξωτερικό κατά το χειμερινό εξάμηνο (Ακαδ. Έτ. 2023-24)

Πρόγραμμα ERASMUS+ για Σπουδές στο Εξωτερικό κατά το χειμερινό εξάμηνο

(Ακαδημαϊκό Έτος 2023-24)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη 6 Απριλίου 2023 και ώρα 15:00 μ.μ.