Πρόγραμμα ERASMUS+: Επιχορήγηση φοιτητών για Πρακτική Εξάσκηση στο εξωτερικό κατά το εαρινό εξάμηνο (Ακαδ. Έτος 2019-20)-2η Ανακοίνωση

Πρόγραμμα ERASMUS+: Επιχορήγηση φοιτητών για Πρακτική Εξάσκηση στο εξωτερικό κατά το εαρινό εξάμηνο (Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20) – 2η Ανακοίνωση

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020 και  ώρα 15:00 μ.μ.