Πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές στο εξωτερικό κατά το χειμερινό εξάμηνο (Ακαδ. Έτ. 2020-2021)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 4 Μαΐου  2020 και ώρα 15:00 μ.μ.