Πρόγραμμα Erasmus+: Κινητικότητα προσωπικού με σκοπό την επιμόρφωση (χειμερινό εξάμηνο Ακαδ. Έτους 2020-2021)

 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+: Κινητικότητα προσωπικού με σκοπό την επιμόρφωση κατά το χειμερινό εξάμηνο (Ακαδ. Έτος 2020-2021)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 16:00 μ.μ.