Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+: Κινητικότητα προσωπικού με σκοπό την επιμόρφωση κατά το εαρινό εξάμηνο (Ακαδ. Έτος 2020-2021)-ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+: Κινητικότητα προσωπικού με σκοπό την επιμόρφωση κατά το εαρινό εξάμηνο (Ακαδ. Έτος 2020-2021)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021 και  ώρα 15:00 μ.μ.