Πρακτική Εξάσκηση μέσω IAESTE

Πρακτική Εξάσκηση μέσω IAESTE

Ανακοίνωση

Αίτηση

Αλγόριθμος Κατάταξης

Υποβολή αιτήσεων στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΓΠΑ έως την Πέμπτη 19 Μαΐου 2022 και ώρα 15:00 μ.μ.