Πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές στο εξωτερικό κατά το εαρινό εξάμηνο (Ακαδ. Έτ. 2022-2023)

Πρόγραμμα ERASMUS+ για Σπουδές στο Εξωτερικό κατά το εαρινό εξάμηνο (Ακαδημαϊκό Έτος 2022-23)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 15:00 μ.μ.