Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+: Κινητικότητα Μελών Δ.Ε.Π. με σκοπό τη διδασκαλία (Ακαδ. Έτος 2015-2016)

Πρόγραμμα Erasmus+: Κινητικότητα μελών Δ.Ε.Π. με σκοπό τη διδασκαλία (Ακαδ. Έτος 2015-16)

Ανακοίνωση
Αίτηση
Δικαιολογητικά
Πρόγραμμα Διδασκαλίας
Κωδικός γνωστικού αντικειμένου
Ποσά επιχορήγησης προσωπικού

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 12 Νοεμβρίου 2015