Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+: Κινητικότητα προσωπικού με σκοπό την επιμόρφωση (Ακαδ. Έτος 2015-2016)

Πρόγραμμα Erasmus+: Κινητικότητα προσωπικού με σκοπό την επιμόρφωση (Ακαδ. Έτος 2015-16)

Ανακοίνωση
Αίτηση
Δικαιολογητικά
Πρόγραμμα Επιμόρφωσης
Κωδικός γνωστικού αντικειμένου
Ποσά επιχορήγησης προσωπικού
NACE codes

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 12 Νοεμβρίου 2015