Πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές στο εξωτερικό κατά το εαρινό εξάμηνο (Ακαδ. Έτ. 2015-2016)

Πρόγραμμα ERASMUS+ για Σπουδές στο Εξωτερικό κατά το εαρινό εξάμηνο (Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16)

Ανακοίνωση
Αίτηση
Διαδικασία – Δικαιολογητικά
Σχέδιο Βεβαίωσης
Ποσά επιχορήγησης φοιτητών για σπουδές
Διμερείς συμφωνίες με τις διαθέσιμες θέσεις κατά το εαρινό εξάμηνο

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Οκτωβρίου 2015