Διαδικασία διεκπεραίωσης θεμάτων που ανέκυψαν στις μετακινήσεις των μελών ΔΕΠ & λοιπού προσωπικού ERASMUS+ λόγω της πανδημίας COVID-19

Η απόφαση του ΓΠΑ για τη διεκπεραίωση των θεμάτων που ανέκυψαν στις μετακινήσεις των μελών ΔΕΠ & λοιπού προσωπικού ERASMUS+ λόγω της πανδημίας COVID-19 είναι αναρτημένη εδώ.

Συνημμένα αρχεία