Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+: Κινητικότητα Μελών Δ.Ε.Π. με σκοπό τη διδασκαλία- Β΄ Ανακοίνωση

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+: Κινητικότητα Μελών Δ.Ε.Π. με σκοπό τη διδασκαλία – Β΄ Ανακοίνωση

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 και ώρα 16:00 μ.μ.