Πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές στο εξωτερικό κατά το χειμερινό εξάμηνο (Ακαδ. Έτ. 2024-25)

Πρόγραμμα ERASMUS+ για Σπουδές στο Εξωτερικό κατά το χειμερινό εξάμηνο

(Ακαδημαϊκό Έτος 2024-25)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη 11 Απριλίου 2024 και ώρα 15:00 μ.μ.