Διαδικασία διεκπεραίωσης θεμάτων που ανέκυψαν στις μετακινήσεις των φοιτητών ERASMUS+ λόγω της πανδημίας COVID-19

Η απόφαση του ΓΠΑ για τη διεκπεραίωση των θεμάτων που ανέκυψαν στις μετακινήσεις των φοιτητών ERASMUS+ λόγω της πανδημίας COVID-19 είναι αναρτημένη εδώ.

Συνημμένα αρχεία

 

Ο υπολογισμός του προκαθορισμένου μοναδιαίου κόστους (unit cost) για τις δαπάνες ταξιδίου βασίζεται στη χιλιομετρική απόσταση ανάμεσα στον τόπο προέλευσης του μετακινούμενου και στο τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας. Ο υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τον Μετρητή Απόστασης της Ε.Ε. ο οποίος είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm. Οι τιμές ανά ζώνη χιλιομέτρων αποτυπώνονται στον κατωτέρω πίνακα:

Διανυόμενες αποστάσεις Ποσό
Μεταξύ 10 και 99 χιλιομέτρων: 20 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 100 και 499 χιλιομέτρων: 180 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 500 και 1999 χιλιομέτρων: 275 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 2000 και 2999 χιλιομέτρων: 360 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 3000 και 3999 χιλιομέτρων: 530 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 4000 και 7999 χιλιομέτρων: 820 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Ίσες ή μεγαλύτερες των 8000 χιλιομέτρων: 1500 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Διευκρινίζεται ότι η απόσταση υπολογίζεται από το σημείο εκκίνησης έως τον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας χωρίς την προσθήκη των ενδεχόμενων ενδιάμεσων σταθμών κάθε διαδρομής.