Καλωσήρθατε στη νέα μας σελίδα!

Ο νέος διαδικτυακός χώρος του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι στη διάθεσή σας! More »

Δάνεια μεταπτυχιακών φοιτητών Erasmus+

H Ισπανία είναι η πρώτη χώρα που υπέγραψε συμφωνία χορήγησης δανείων για την εκπόνηση μεταπτυχιακών σπουδών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+. More »

Εμπειρίες φοιτητών Erasmus!

Φοιτητές παλαιότερων εξαμήνων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μεταφέρουν τις εμπειρίες που αποκόμισαν ταξιδεύοντας με το πρόγραμμα Erasmus. More »

Η μετακίνηση Erasmus αλλάζει τις ζωές των φοιτητών!

Το ταξίδι, οι νέες εμπειρίες και η ανταμοιβή More »

 

Το Ερωτηματολόγιο του 2017 είναι online!

Είστε φοιτητές που δεν έχετε συμμετάσχει σε κάποιο πρόγραμμα διεθνούς κινητικότητας ακόμη (Erasmus);

Το Δίκτυο Φοιτητών Εράσμους – Erasmus Student Network παρουσιάζει την  ESNsurvey 2017,  που φέτος έχει ως στόχο να χαρτογραφήσει τις προκλήσεις και τις προϋποθέσεις της κινητικότητας για τα άτομα με αναπηρία σε όλη την Ευρώπη.

Πείτε την άποψη σας και βοηθήστε να γίνουν τα προγράμματα διεθνούς κινητικότητας πιο προσβάσιμα! Μπορείτε να βρείτε την έρευνα στο ακόλουθο υπερσύνδεσμο: ESNsurvey 2017

Θα πάρει μόνο 25 λεπτά για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου! Χρειάζεται η βοήθειά σας για να βελτιωθεί η προσβασιμότητα της κινητικότητας σε όλη την Ευρώπη!

Έκθεση Έρευνας ESNsurvey 2016

Η ESNsurvey είναι ένα από τα κύρια projects του Δικτύου Φοιτητών Erasmus (Erasmus Student Network), το οποίο ερευνά από το 2005 διάφορες πτυχές της κινητικότητας των σπουδαστών. Η προσπάθεια αυτή υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προωθείται σε συνεργασία με το Erasmus Student Network σε 40 χώρες , των οποίων οι σύλλογοι είναι παρόντες σε περισσότερα από 500 Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη.

Η ESNsurvey 2016 έλαβε σχεδόν 25.000 απαντήσεις και έχει τίτλο: The International-Friendliness of Universities. Αντικείμενο της έρευνας ήταν να διερευνήσει τις σχέσεις του Διεθνούς Φοιτητή με το Πανεπιστήμιο Υποδοχής όσον αφορά τις υπηρεσίες, την ακαδημαϊκή υποστήριξη, τη διαπολιτισμική επικοινωνία και τα δίκτυα φιλίας και την επίδραση όλων αυτών στην συνολική εμπειρία κινητικότητας.

Αναφέρεται σε πολλά ενδιαφέροντα θέματα κινητικότητας και όχι μόνο, όπως: στη διάρκεια παραμονής, τη χώρα προορισμού, το ποσό των δαπανών που καλύπτονται από την επιδότηση κινητικότητας, το ενδιαφέρον για επιδίωξη ενός μεταπτυχιακού στο εξωτερικό, υπηρεσίες υποστήριξης στο πανεπιστήμιο υποδοχής, πιθανά προβλήματα σε πανεπιστήμια υποδοχής, υποστήριξη από μέρους των καθηγητών υποδοχής, γλώσσα διδασκαλίας, ικανοποίηση από σπουδές στο εξωτερικό, social programme και ικανοποίηση από αυτό, φιλίες, τοπική ενσωμάτωση, διαμονή, διαπολιτισμική κατανόηση, εμπόδια της διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης, διαθεσιμότητα υπηρεσιών επανένταξης στο πανεπιστήμιο αποστολής κατά την επιστροφή, προσδοκίες, την προθυμία για μετανάστευση στο εξωτερικό κτλ.

Πιο συγκεκριμένα χωρίζεται σε 5 κύριες ενότητες ενώ άξιες προσοχής είναι οι πολύ σημαντικές συστάσεις για τα Γραφεία Διεθνών Σχέσεων των Πανεπιστημίων της Ελλάδος (IROs).
1. Φοιτητική Μετανάστευση στην Ευρώπη
2. Υπηρεσίες προς τους φοιτητές στα Πανεπιστήμια Υποδοχής
3. Ακαδημαϊκή Προσαρμογή των Διεθνών Φοιτητών
4. Κοινωνική Προσαρμογή των Διεθνών Φοιτητών
5. Επανένταξη στο Πανεπιστήμιο Αποστολής έπειτα από την Κινητικότητα

Μπορείτε να βρείτε την ESNsurvey 2016 εδώ.

Δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές

Το Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου θα προσφέρει δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές στο πλαίσιο του Προγράμματος  Erasmus+.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται εδώ.

 

Αποτελέσματα IAESTE Ακαδημαϊκού Έτους 2016-17

Αποτελέσματα IAESTE Ακαδημαϊκού Έτους 2016-17

Διαγωνισμός video

Ο διαγωνισμός video διοργανώνεται στο πλαίσιο της προωθητικής καμπάνιας Study in Europe.

Προθεσμία: 10 Φεβρουαρίου 2017

Εκδόσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Διεθνείς Δράσεις Erasmus+

Όλες οι ηλεκτρονικές εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις διεθνείς δράσεις Erasmus+  είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://eacea.ec.europa.eu/home/erasmus-plus/library_en

Οι εν λόγω εκδόσεις κρίνονται ιδιαιτέρως χρήσιμες για τους μελλοντικούς Έλληνες δικαιούχους, καθώς εμπεριέχουν προτάσεις/παραδείγματα/ιδέες σχεδίων προς υλοποίηση.

 

 

 

 

Ευρωπαϊκή πρόσκληση Erasmus+ (Ακαδημαϊκό έτος 2017-18)-Συμπληρωματική Ανακοίνωση

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα ERASMUS+ για το 2017 έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:C2016/386/09

Η Συμπληρωματική Ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας για τον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης για το 2017 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ: https://www.iky.gr/el/erasmusplus-vivliothiki/item/download/3817_f50b94e5afe25b89ce19b984dde05dff

Ο Οδηγός Διαχείρισης του Προγράμματος είναι αναρτημένος στον ιστότοπο http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων τόσο για τις κεντρικές δράσεις (π.χ. Ανάπτυξη Ικανοτήτων στον Τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Κοινά διπλώματα μάστερ Erasmus Mundus, Δραστηριότητες Jean Monnet, Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της Κατάρτισης),  όσο και για τις αποκεντρωμένες δράσεις (Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης), καθώς και όλες οι πληροφορίες και η περιγραφή των δράσεων και των σκοπών τους, είναι διαθέσιμες στα αντίστοιχα κεφάλαια του Οδηγού Διαχείρισης του Προγράμματος.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι:

  1. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων σχεδίων για Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (Mobility of individuals in the field of education, training and youth ΚΑ103 & ΚΑ107) είναι η 2α Φεβρουαρίου 2017.
  2. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχεδίων για Ανάπτυξη Ικανοτήτων στον Τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Capacity Building in Higher Education) είναι η 9η Φεβρουαρίου 2017.
  3. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για Κοινά διπλώματα μάστερ Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Master Degrees) είναι η 16η Φεβρουαρίου 2017.
  4. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της Κατάρτισης (Strategic partnerships in the field of education and training, ΚΑ203) είναι η 29η Μαρτίου 2017.

Η κατανομή του Προϋπολογισμού για τις κεντρικές δράσεις είναι διαθέσιμη εδώ.